fbpx

Обучение на тема „Горска педагогика – основни принципи. Методи и добри практики за работа с деца ”

През периода 12-15 октомври експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша“ участваха в специализирано обучение по „Горска педагогика“ в учебна база УОГС „Г. Ст. Аврамов“ към Лесотехническия университет в с. Юндола. Чрез горската педагогика по лесен и достъпен начин, лесовъдите и парковите служители, могат да възстановят връзката между децата и природата, да обяснят с разбиране и усещане за природните процеси в околната среда. Едновременно с това да запознаят подрастващите за ролята и значението на лесовъдите за поддържането и съхраняването на горски екосистеми и техните многостранни екологични функции.

В края на обучението горските педагози гостуваха с открит урок в ОУ „Иван Вазов“ в с. Пашово. Близо 90 деца участваха в подготвените интересни и атрактивни игри, чрез които успяха да се докоснат до природата по един нетрадиционен и забавен начин. Запознаха се с основните правила на поведение сред природата, какво е полезно и вредно за околната среда, как да я пазят и кои са нейните обитатели.

Дирекция на Природен парк „Витоша“ изпълнява проект  „Специализирани обучения за подобряване на знанията и уменията за обслужване от ДПП„ Витоша ””,  с регистрационен номер № BG05SFOP001-2.019-0047 по  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.