fbpx

Община Самоков

Самоковската котловина е разположена между няколко планини – Рила, Плана, Витоша, Верила, Ихтиманска Средна гора – на 950 метра над морското равнище. В сърцевината й се плискат кристалните води на Искър и нейните притоци. Формата на котловината е неправилна и двуделна – Палакарийска от запад и Искърска от изток. Разполага се върху 185 квадратни километра.

Община Самоков има благоприятно разположение спрямо два от Общоевропейските транспортни коридори, минаващи през страната. Това в известна степен компенсира липсата на пряко обслужване на път от висок клас. Територията на общината се обслужва единствено от автомобилен транспорт. Дължината на пътната мрежа е 236.6 км, като малко повече от половината пътища са от II  и III клас. Подобряването на техническите параметри и поддържане на добро експлоатационно състояние на основните “довеждащи” пътища от София и от Дупница е задължително условие за бъдещото развитие на общината и курортно-туристическите локализации. Изграденият  обходен път на Самоков  допринесе за изнасянето на транзитното движение. Необходим е също ремонт и реконструкция на съществуващите местни пътища, както и изграждане на нови, обслужващи пътни отсечки, свързани с конкретното развитие на курортно-туристическите локализации. Целта на общинското ръководство е реализиране  изграждането на магистрала южен обход на гр. София, с която ще се осъществи връзката между магистрали “Тракия”, “Хемус” и “Струма”.

Близостта на Община Самоков до столицата, традициите в търговско- занаятчийските услуги и индустриалното производство, международният курортно-туристически комплекс Боровец, туристически комплекс “Мальовица” и балнеолечебен център “Белчин бани” са основни предпоставки за устойчиво икономическо развитие на региона.

Горският фонд в община Самоков е на площ от 53 323 ха, върху територията на две държавни лесничейства – ДЛ Самоков с площ 34 631 ха и ДЛ Боровец с площ 18 692 хектара.
Залесената площ е 94% от общия горски фонд, 3,2% е незалесена дървопроизводителна и 2,8% нелесопригодна площ. Средно годишно се залесяват около 400 декара.
Дървестният ресурс, изразен като запас на горите, възлиза на над 11 000 000 куб. м, а средно годишното ползване – 112 815 куб. м, от което 78% строителна дървесина, предимно иглолистна и 22% дърва за огрев.
Адрес: гр. Самоков, ул. “Македония” 34, Община Самоков

Телефон:0800 11 288

e-mail: obsh_sam@mail.bg ,   samokov@samokov.bg

Интернет адрес:http://www.samokov.bg/

Работно време:от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.