fbpx

Резултати от проведени конкурси за главни експерти в ДПП “Витоша”

2018-06-22 11:16

Резултати от проведени конкурси за главни есперти в ДПП Витоша

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс

2018-06-14 8:42

Протокол

Обявление за конкурси за главни експерти

2018-05-17 11:31

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от ЗДСл във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД05-12/17.05.2018 г. на ДПП “Витоша”, обявява конкурс за длъжности към Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София – 3 щатни бройки: Главен експерт […]

Внимание! Опасност от пожари!

2018-04-12 12:29

Както всяка година, на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, областните управители на Област София град, Софийска област и Област Перник предприемат административни […]

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Дирекцията на Природен парк „Витоша“

2018-01-18 3:06

Протокол за окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Дирекцията на Природен парк „Витоша“

1 2 3 6