fbpx

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжност “Главен счетоводител”

2021-05-20 8:08

Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител”

2021-05-18 10:23

Обявление за конкурс за главен счетоводител

2021-04-19 4:38

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД05-28/19.04.2021 г. на Дирекция Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в Дирекция на Природен парк „Витоша“, […]

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжност “Главен счетоводител”

2021-04-09 12:27

Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител”

2021-04-05 1:09

Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител” в Дирекция на Природен парк “Витоша”

1 2 3 7