fbpx

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс за главен експерт “географски информационни системи и база данни”

2023-03-23 12:55

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 /една/ щатна бройка на длъжност главен експерт ” геофрафски информационни системи и база данни” в Дирекция на Природен парк “Витоша”.

Обявление за конкурс конкурс за длъжността Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“

2023-03-06 7:58

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 (едно) работно место.

Информация до допуснатите кандидати до конкурса за главен експерт “географски информационни системи и база данни”

2022-11-29 3:48

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“ – една щатна бройка в Дирекция на Природен парк „Витоша“. Не допуска до конкурс кандидата Н. Андонова. инж. Н.Илиева ………….…/П/……………….. Председател на конкурсната комисия

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжност “Главен счетоводител”

2021-05-20 8:08

Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител”

2021-05-18 10:23

1 2 3 7