Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“

2018-01-10 9:21

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед №46/12.12.2017 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Дирекция на Природен парк „Витоша“

Конкурс за главен експерт “Връзки с обществеността” към ДПП “Витоша”

2017-12-12 1:50

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДСл и чл. 14 oт Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 46 от 12.12.2017 г. на Дирекцията на Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността: Главен експерт „Връзки с обществеността“ към Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. […]

Пунктове в ПП “Витоша” за инициативата “Да изчистим България заедно”

2017-09-13 8:35

Пунктовете за почистване с медийната подкрепа на БТВ Медия Груп на Витоша са следните: хижа “Боерица”; м. Бялата вода – в района на паркинга; Драгалевски манастир – в района на паркинга. ДПП “Витоша” обявява още два пункта за чистене, за които са необходими планинска застраховка и по-специални планинарски умения. Набирането на доброволци и записването става […]

Внимание! Опасност от пожари!

2017-06-28 12:38

Както всяка година, на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, областните управители на Област София град, Софийска област и Област Перник предприемат административни […]

Стартира конкурс за проектиране на алпийски заслон на Витоша

2017-05-15 1:01

На 12 май /петък/ в 20.30 часа в София Тех Парк, преди началото на събитието “Big Data – има ли размерът значение?” на британката Тимандра Харкнес в рамките на Софийския фестивал на науката 2017 стартира конкурс за проектиране на алпийски заслон на Витоша. За да прочетете повече за това амбициозно начинание, в което участват организацията BRING […]

1 2 3 4 6