fbpx

Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител”

2021-04-05 1:09

Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител” в Дирекция на Природен парк “Витоша”

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността “Главен счетоводител”

2021-03-29 3:06

Обявление за конкурс за главен счетоводител

2021-03-12 2:40

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД05-10/12.03.2021 г. на Дирекцията на Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността Главен счетоводител в Дирекцията на Природен парк […]

Резултати от проведени конкурси за главни експерти в ДПП “Витоша”

2018-06-22 11:16

Резултати от проведени конкурси за главни есперти в ДПП Витоша

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс

2018-06-14 8:42

Протокол

1 2 3 4 5 7