fbpx

Обявление за конкурс за главен експерт „Географски информационни системи и база данни“

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и, обявява конкурс за длъжността

Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“

в Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София, 1 щатна бройка.

https://park-vitosha.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80/