fbpx

Обявление за конкурс за главен счетоводител

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД05-28/19.04.2021 г. на Дирекция Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността

Главен счетоводител

в Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София, 1 щатна бройка

Документи:

  1. Обявление.
  2. Декларация за участие в конкурс.
  3. Заявление за участие в конкурс.