fbpx

Обявление за конкурс конкурс за длъжността Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 (едно) работно место.