fbpx

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Дирекцията на Природен парк „Витоша“

Протокол за окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Дирекцията на Природен парк „Витоша“