fbpx

Списък на обектите за осиновяване

 Обект: туристическа алея х. Малинка – х. Еделвайс 

Описание: 

Дължина: 1650 м; средна ширина 2 м; 1210 л.м канавки; 10 бр. водостоци 

Необходими дейности за поддръжка: 

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци, възстановяване и ремонт на силно увреден участък в м. Яворова поляна. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”, чешми, заслони, дървени мостове. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели. 

Обект: туристическа алея с. Владая – м. Тихия кът 

Описание: 

Дължина: 2500 м; средна ширина 2,4 м; 2290 л.м канавки, 23 бр. водостоци 

Необходими дейности за поддръжка: 

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели. 

Обект: туристическа алея: Тихия кът – м. Големата ливада – м. Кисилище 

Описание: 

Дължина: 1000 м; ширина 2.0 – 3.0 м; 1000 л.м канавки; 25 бр. водостоци 

Необходими дейности за поддръжка: 

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка. 

Обект: туристическа алея .м Киселище – м. Белите брези 

Описание: 

Дължина: 1250 м; ширина 2.0 – 3.0 м; 1250 л.м канавки; 30 бр. водостоци 

Необходими дейности за поддръжка: 

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка. 

Обект: туристическа алея м. Златни мостове – х. Бор – Гьорева чешма 

Описание: 

Дължина: 2200 м; ширина 2.0 – 3.0 м; 1020 л.м канавки; 111 бр. водостоци 

Необходими дейности за поддръжка: 

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване); ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла; насочващи, предупредителни метални табели; метални стълбове за табели; лентова маркировка. 

Обект: туристическа пътека х. Кумата – м. Конярника 

Описание: 

Дължина: 1000 м; средна ширина 2 м; 350 л.м канавки и 10 бр. водостоци 

Необходими дейности за поддръжка: 

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”, чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка, зимна стълбова маркировка. 

Обект: туристическа алея х. Острица-х. Селимица 

Описание: 

Дължина: 2500 м; средна ширина 2,5 м; 2050 л.м канавки; 27 бр. водостоци 

Необходими дейности за поддръжка: 

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка. 

Обект: туристическа пътека х. Селимица – м. Плачи камък 

Описание: 

Дължина: 1200 м; средна ширина 2,0 м 

Необходими дейности за поддръжка: 

Поддръжка (лакиране и боядисване); ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка. 

Обект: туристическа пътека м. Златни мостове – Кумата 

Описание: 

Дължина: 2000 м; средна ширина 2,0 м 

Необходими дейности за поддръжка: 

Поддръжка (лакиране и боядисване); ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.