Описание на обектите

Оттук можете да изтеглите списък с описание на обектите за осиновяване в ПП “Витоша”.

Все още свободни за осиновяване обекти

Осиновители и осиновени обекти