fbpx

Описание на обектите

 

Обект: туристическа алея м. Офелиите – м.Фонфон – м. Златни мостове

Описание:

Дължина: 2200 м; средна ширина 2,2 м; 1270 л.м канавки; 24 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване); ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект: туристическа алея х. Малинка – х. Еделвайс

Описание:

Дължина: 1650 м; средна ширина 2 м; 1210 л.м канавки; 10 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци, възстановяване и ремонт на силно увреден участък в м. Яворова поляна. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”, чешми, заслони, дървени мостове. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели.

 

Обект: туристическа алея с. Владая – м. Тихия кът

Описание:

Дължина: 2500 м; средна ширина 2,4 м; 2290 л.м канавки, 23 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели.

 

Обект: туристическа алея с. Бистрица – Финална къща (Витошко лале)

Описание:

Дължина: 3020 м; средна ширина: 1,2 м; 320 л.м канавки, 43 бр. водостоци, метални рампи със стъпала

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”, чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели; метални стълбове за табели, лентова маркировка.

 

Обект: туристическа алея с. Владая – м. Златни мостове

Описание:

Дължина: 4500 м, ширина 2 м,  2780 л.м канавки, 22 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”, чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

 

Обект: туристическа алея: Тихия кът – м. Големата ливада – м. Кисилище

Описание:

Дължина: 1000 м; ширина 2.0 – 3.0 м; 1000 л.м канавки; 25 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

Обект: туристическа алея .м Киселище – м. Белите брези

Описание:

Дължина: 1250 м; ширина 2.0 – 3.0 м; 1250 л.м канавки; 30 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

 

 

Обект: туристическа алея м. Златни мостове – заслон Гьорева чешма

Описание:

Дължина: 2200 м; ширина 2.0 – 3.0 м; 1020 л.м канавки; 111 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване); ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла; насочващи, предупредителни метални табели; метални стълбове за табели; лентова маркировка.

 

 

Обект: туристическа пътека х. Еделвайс – х. Звездица -х. Кумата

Описание:

Дължина: 2500 м; средна ширина 2 м; 350 л.м канавки, 10 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих,маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

 

Обект: туристическа пътека м. Яворова поляна – м. Трендафила

Описание:

Дължина: 1300 м; средна ширина 2,5 м.

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на алеята, разкриване и ремонт на съществуващи канавки, бордюри и стълби. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”, чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

 

Обект: туристическа алея х. Острица-х. Селимица

Описание:

Дължина: 2500 м; средна ширина 2,5 м; 2050 л.м канавки; 27 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

 

Обект: туристическа пътека х. Селимица – м. Плачи камък

Описание:

Дължина: 1200 м; средна ширина 2,0 м

Необходими дейности за поддръжка:

Поддръжка (лакиране и боядисване); ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.