fbpx

Поредни случаи на вандализъм и посегателство върху паркова инфраструктура на Витоша

През изминалата седмица експерти от дирекцията на Природен парк “Витоша” установиха поредните случаи на вандализъм и посегателства върху паркова инфраструктура, възстановена с подкрепата на  Фондация „София европейска столица на спорта“. От ремонтираните 11 чешми на три от тях липсват поставените спирателни кранчета.

снимка: чешма м. “Златни мостове” (спирка)