Поставено беше ново дървено информационно табло

В с. Ковачевци беше поставено ново дървено информационно табло, което указва посоката към подхода за ПП “Витоша” в с. Ярлово. Посетителите могат да получат информация за близките туристически обекти в района.

  • img_2142
  • img_2143
  • img_2141
  • img_20161116_133024