fbpx

Представяне на проекта „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени”, CC-WARE

На 27 март 2014 г. в Детския екостационар „Бели брези“ в Природен парк „Витоша“ бяха представени междинните резултати по проекта „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени”, CC-WARE пред заинтересованите страни. Събитието беше посветено на Световния ден на водата. Присъстваха представители от Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите София, Природен парк „Витоша” и ДГС София. Експерти от ИАГ – д-р инж. Анна Петракиева, главен експерт, дирекция „ГЛД”, инж. Дарина Илчева, главен експерт, дирекция „ИГП”, инж. Любен Желев, главен експерт, дирекция „ИГП”, д-р Албена Бобева, главен експерт, дирекция „ПМД” и инж. Росен Попсавов, директор на РДГ София направиха презентация за постигнатите до момента резултати. Бяха представени карти на уязвимите зони на водните ресурси в югоизточна Европа и подробно бяха разгледани сценариите във връзка с бъдещото водопотребление на територията на страната. Бяха представени мерки за опазване на водите в горски екосистеми и обсъдена методиката за оценка на екосистемната услуга „доставка на чиста питейна вода” от горите. Дадоха се препоръки и евентуални мерки за смекчаване на влиянието на климатичните промени върху водните и горските ресурси както в нашата страна, така и в Югоизточна Европа. Наблегна се и на ситуацията в България и влиянието на тези промени върху нашите гори. Обърна се внимание и на горната граница на гората и как тя се влияе от климатичните промени.Д-р инж. Ани Петракиева и инж. Петър Желев Инж. Дарина Илчева представя проекта Инж. Росен Попсавов - директор на РДГ "София" Присъстващите на срещата