fbpx

Проведе се информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

На 30 март се проведе информационен ден по програма за междурегионално сътрудничество “Интеррег Европа” 2014-2020 в хотел “Хилтън”.