fbpx

Проектът на ДПП Витоша “Изпълнение на приоритени дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – Фаза ІІ” беше представен пред журналисти

На 12.11.2012 г. в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България беше представен пред журналисти проектът “Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – Фаза ІІ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.