Проектът на ДПП Витоша “Изпълнение на приоритени дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – Фаза ІІ” беше представен пред журналисти

На 12.11.2012 г. в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България беше представен пред журналисти проектът “Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – Фаза ІІ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

  • Гостите в залата
  • Ръководителят на проекта Ваня Рътарова запознава присъстващите с екипа по проекта
  • Десислава Гюрова - експерт по флората представя първите две дейности
  • Силвия Арангелова - експерт по туризма представя дейностите, свързани с възстановяване на алеите в парка
  • Симеон Арангелов - експерт по фауната представя дейностите, свързани с фауната