fbpx

Профил на купувача

Лице за контакти: Ваня Рътарова-Георгиева – заместник-директор на ДПП “Витоша”

Номер на тел./факс: 02/980-56-88

гр. София, ул. “Антим I” №17

Вътрешни правила по ЗОП.

ЗОП-2018