fbpx

Профил на купувача

Лице за контакти: инж. Наталия Илиева – заместник-директор на ДПП “Витоша”

Номер на тел.: 02/989-53-77

гр. София, ул. “Антим I” №17

Вътрешни правила по ЗОП.

ЗОП-2018