Актуални поръчки

 

18.09.2019 г- Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по Чл.2, ал.3 от ЗОП

  1. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
  2. Заповед № РД05-67 от 18.09.2019 г.

02.09.2019 – Събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП
  2. ЕЕДОП
  3. Заповед РД05-62_02.09.2019
  4. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  5. Техническо задание_СМР