fbpx

От тук може да изтеглите необходимите документи по процедура с предмет „Възстановяване на популацията на Червения аполон”

Крайна дата 2012-10-31

От тук може да изтеглите необходимите документи по процедура с предмет „Поддръжка на адаптационно заграждение за диви кози в Природен парк Витоша”

Крайна дата 2012-10-30

От тук може да изтеглите необходимите документи по процедура с предмет „Улов и доставка на диви кози (Rupicapra rupicapra balcanica) до Природен парк „Витоша”

Крайна дата 2012-10-25

От тук може да изтеглите необходимите документи по процедура с предмет „Улов и доставка на диви кози (Rupicapra rupicapra balcanica) до Природен парк „Витоша”

Крайна дата 2012-10-22

От тук може да изтеглите необходимите документи по процедура с предмет „Възстановяване на популацията на Червения аполон”

Крайна дата 2012-10-22

„Доставка и обслужване на феромонови уловки и феромони”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”

Крайна дата 2012-10-18

„Доставка и обслужване на феромонови уловки и феромони”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”

Крайна дата 2012-10-18

Публична покана за услуга с предмет: „Избор на експерти за участие в екипа за организация и управление на проект № DIR-5113326-4-98

Крайна дата 2012-09-27

Публична покана за услуга с предмет: „Избор на експерти за участие в екипа за организация и управление на проект № DIR-5113326-4-98

Крайна дата 2012-09-27

Публична покана за услуга с предмет: „Избор на експерти за участие в екипа за организация и управление на проект № DIR-5113326-4-98

Крайна дата 2012-09-27

1 2 3 4 5 6 7