fbpx

Одит на проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на природен парк Витоша – Фаза II”

Крайна дата 2012-01-09

Доставка и монтаж на оборудване обособено в следните позиции:

Крайна дата 2011-09-30

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ/ТЕХНИКА

Крайна дата 2011-09-28

Изграждане на детски екостационар “Бели брези” в Природен парк «Витоша»

Крайна дата 2011-09-07

«Изграждане на образователен и изложбен център на територията на природен парк «Витоша»

Крайна дата 2011-07-15

«Изграждане на образователен и изложбен център на територията на природен парк «Витоша»

Крайна дата 2011-06-01

На 02.06.10 г. от 10:00 ч. – отваряне на ценови предложения

Крайна дата 2010-05-27

“Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк Витоша”

Крайна дата 2010-04-20

ДПП Витоша обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за услуга

Крайна дата 2009-07-01

ДПП Витоша открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга

Крайна дата 2009-05-22

1 4 5 6 7