fbpx

Работна среща между ДПП „Витоша“, БТС, собственици и ползватели на на сгради в Парка

На 26 март 2014 г. в Детския екостационар „Бели брези“ се проведе работна среща между ДПП „Витоша“, БТС, представители на СО – дирекция „Транспорт“ и дирекция Дирекция ”Обществен ред, управление при ОМП и защита при бедствия”, 06 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, ДГС София и собственици и ползватели на сгради на територията на ПП „Витоша“. Директорът на парка г-жа Снежана Петрова представи отчет на извършеното от ДПП „Витоша“ през изминалата година и предвидените дейности през настоящата. Собствениците и ползвателите на сгради на територията на Парка споделиха проблемите си, свързани със забраната за достъп на МПС в периода 11.00 ч. – 14.00 ч. и, по тяхна преценка, свързания с това отлив на туристи. На присъстващите бяха представени информационните материали, издавани от ДПП „Витоша“ /определители, пътеводител, дипляни, образователни плакати и мн. други издания/, които биха предизвикали интереса на туристите и беше договорено разпространението им в хижите.

 Първан Секиранов - началник на 06 РС ПБЗН  Красимир Димитров - директор ОМП и ЗНБАК в Столична община, сектор Сигурност  Представяне на информационните материали на Парка  Снежана Петрова - директор на Парка  Юлия Михайлова - гл. експерт "Връзки с обществеността"  Работна среща между ДПП "Витоша" и собственици и ползватели на сгради в Парка