fbpx

Работна среща на ДПП “Витоша” с Община Перник

На 21.02.2014 г. в Детския екостационар “Бели брези” се проведе работна среща на ДПП “Витоша” с ръководството на Община Перник. Присъстваха г-жа Росица Янакиева – кмет на община Перник, заместник-кметове на общината, директори на дирекции, кметовете на селата Кладница и Рударци, проф. д-р Бендарев от Геологическия институт към БАН, доц. д-р Ирена Илчева от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, директорката на историческия музей в гр. Перник, ръководството на ДПП “Витоша” и експертният състав на Дирекцията.

Г-жа Янакиева благодари за поканата и изрази убеденост за предстоящо добро сътрудничество от страна на двете институции в съвместната им работа за опазване на парка. Директорката на ДПП “Витоша” г-жа Снежана Петрова направи отчет за работата на ДПП “Витоша” през изминалата 2014 година и представи планираните за 2014 година дейности. В презентацията си г-жа Петрова запозна присъстващите с проектите, които ДПП “Витоша” изпълнява с финансиране от ЕФРР и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013 г.” По-специално внимание тя обърна на предвиденото за изпълнение в териториите на парка, попадащи в пернишка община. Доц. д-р Ирена Илчева от НИХМ изнесе презентация с резултатите от направените проучвания за водния баланс на Витоша, а проф. Бендерев от геологическия институт към БАН завърши официалната част с интересни данни за карста, карстовите води на Витоша и по-специално  за спецификата на Боснешкия карстов район.??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????