fbpx

Резултат от проведения конкурс за избор на главен счетоводител на ДПП “Витоша”

Резултат от проведения конкурс за избор на главен счетоводител на ДПП “Витоша”

На длъжността “главен счетоводител на ДПП “Витоша” от 01.04.2013 г. е назначена г-жа Нели Иванова Димитрова, преминала успешно отделните фази на конкурсната процедура и показала необходимите знания по компетентностите, определени от нормативната уредба, регулираща дейността на главния счетоводител.