fbpx

Собственици и ползватели

Частните имоти, хижи, хотели и др. заведения се стопанисват от собствениците/ползвателите на определените обекти. Дирекцията на парка може да даде само на част от тях контакти за свръзка.