fbpx

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс за главен експерт “географски информационни системи и база данни”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 /една/ щатна бройка на длъжност главен експерт ” геофрафски информационни системи и база данни” в Дирекция на Природен парк “Витоша”.