Студенти по архитектура посетиха Детския екостационар “Бели брези”

Администрацията на район “Витоша” към Столична община започва изготвянето на проект за изграждане на ателиета за творческа дейност, които ще бъдат разположени в двора на 5-то ОУ “Иван Вазов”.

Автори на проекта ще бъдат студенти (студио 505) от Университета по архитектура, строителство и геодезия с преподавател арх. Николай Давидков. В проекта ще бъдат използвани традиционни техники и материали за строителство от възрожденския период, но със съвременен дизайн.

През изминалата седмица студентите посетиха Детския екостационар “Бели брези” в ПП “Витоша”, който също е изграден с традиционни техники и материали. Очаква се проектите да бъдат готови до края на месец май.