fbpx

„ТАЙНИТЕ НА ВИТОШКАТА ГОРА“

Разхождайки се в любимия ни Природен парк „Витоша“, ние не подозираме, че на територията му се срещат над 1800 вида висши растения, което е близо половината от флората на България. Някои от тях са изключително ценни в национален и в европейски мащаб.

Сред най-редките растения във витошките гори са петтичинковата върба и тисът. И двата вида са включени в Червената книга на България. Петтичинковата върба е широколистно дърво или храст с височина до 7 метра. Eдинственото ѝ находище в България са смърчовите гори на Витоша. Тисът е иглолистно, вечнозелено дърво, застрашено от изчезване. На Витоша се срещат изолирано само няколко възрастни индивида. И двата дървесни вида се нуждаят от нашата помощ, за да продължат да ни радват с присъствието си. С вашата подкрепа можем да осигурим фиданки от петтичинкова върба и тис, които заедно да засадим на Витоша.

Свикнали с величието на витошките смърчови гори, ние трудно приемаме тяхното мистериозно загиване. А какво се случва с тях? Нека заедно да надникнем в природните им тайни.

Едва ли подозирате, че най-голямата опасност за смърчовата гора е едно насекомо, една малка буболечка, наречена корояд-типограф. Тя напада повредени или заболели стари смърчови дървета. Размножаването на корояда протича под кората на дърветата, където ларвите на бръмбара прегризват проводящата тъкан. В резултат на това се нарушава движението на вода и хранителни вещества в дърветата и те загиват безвъзвратно. Сред ефективните методи за борба с корояда е използването на капани (уловители) – кутии с привличащи насекомото вещества, наречени феромони. Феромоните наподобяват излъчваните от мъжките бръмбари вещества, които привличат женските екземпляри. Когато влязат в кутиите, насекомите не могат да излязат обратно и загиват. Подкрепяйки ни в борбата с вредителя, заедно ще можем да осигурим обслужването на 50 феромонови уловители, които сме поставили на подходящите места на Витоша. С ваша помощ ще закупим необходимото количество феромони, които ще поставим в капаните. Периодично ще ги подменяме и така ще сведем до минимум щетите от корояда-типограф върху гората.

За да дадем възможност на децата да открият тайните на Витошката гора, ние организираме разнообразни лесовъдски игри, като прилагаме методите на Горската педагогика – екологично образование за гората. Чрез забавни занимания, организирани и водени от лесовъди, децата имат възможност да се докоснат до красотата на гората, да открият нейните обитатели и да опознаят тайнството на процесите, които протичат в тях. Подкрепяйки нашата кауза, вие ни давате възможност да предизвикаме усмивки на детските лица, да събудим тяхното любопитство и да зародим обич и уважение към това величествено творение на българската природа – нашите гори!