ДОИ

 1. Правила ЗДОИ ДПП “Витоша”
 2. Годишен отчет по закона за достъп до обществена информация за 2015 година
 3. Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година
 4. Информация относно дължимите разходи и начин на заплащане за достъп до обществена информация
 5. Приложение-1 Заявление за достъп до обществена информация
 6. Приложение-2 Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
 7. Приложение-3 Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
 8. Годишен отчет по Закона за обществена информация за 2018 година

 

 1. ЗДОИ вх.№ИИ-146-16.11.2017
 2. ЗДОИ вх.№РД-209-1.12.2017
 3. ЗДОИ вх. №РД-209-2-15.12.2017
 4. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-155-2-17.11.2017
 5. Отговор по ЗДОИ изх.№ИТ-146-3-1.12.2017
 6. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-209-2-15.12.2017
 7. ЗДОИ вх.№РД-65-16.04.2018
 8. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-65-2-30.42018
 9. ЗДОИ вх.№РД-68-19.4.2018
 10. Отговор по ЗДОИ изх.№РД-68-1-30.04.2018
 11. ЗДОИ вх. №РД11-4-6.12.2018
 12. Отговор по ЗДОИ изх.№РД11-1-04.01.2019
 13. ЗДОИ вх№РД11-3-25.09.2019
 14. Отговор по ЗДОИ изх.№РД 11-5-08.10.2019