ДОИ

 1. Правила ЗДОИ ДПП “Витоша”
 2. Годишен отчет по закона за достъп до обществена информация за 2015 година
 3. Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година
 4. Информация относно дължимите разходи и начин на заплащане за достъп до обществена информация
 5. Приложение-1 Заявление за достъп до обществена информация
 6. Приложение-2 Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
 7. Приложение-3 Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
 8. Годишен отчет по Закона за обществена информация за 2018 година

 

 1. ЗДОИ АПБ 2017
 2. ЗДОИ_Димитър Вълков 2017
 3. ЗДОИ Павлина Дишева 2017
 4. Отговор ЗДОИ АПБ 2017
 5. Отговор ЗДОИ Димитър Вълков 2017 
 6. Отговор ЗДОИ Павлина Дишева 2017
 7. ЗДОИ АПБ 2018
 8. ЗДОИ Димитър Вълков 2018 
 9. Отговор ЗДОИ АПБ 2018
 10. Отговор ЗДОИ Димитър Вълков 2018
 11. ЗДОИ Сабрина Андонова 2018
 12. Отговор ЗДОИ Сабрина Андонова 2018
 13. ЗДОИ_Анелия Панева 
 14. Решение и отговор по ЗДОИ Анелия Панева