fbpx

Проведе се годишното заседание на КС на ПП “Витоша” за 2016 г.

На 08.11.2016 г. в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София се проведе годишното заседание на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“. Събранието протече при следния дневен ред:

  1. Представяне на работата на ДПП „Витоша“ за 2015 и 2016 г.
  2. Обсъждане на планираните дейности за 2017 г. Представени бяха планът за 2017 г. с финансиране от ИАГ; дейностите, включени в програмата за съвместна дейност с ЮЗДП и планът на ДПП „Витоша“ за кандидатстване за външно финансиране на проекти за периода 2016 – 2018 г.
  1. Разни.