fbpx

Учредително събрание

На 26.02.2015 г. от 16.00 ч. в офиса на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ на ул. „Антим I“ № 17 ще се проведе учредително събрание на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“.

Учредителното събрание на КС на ПП „Витоша“ ще протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на Правилника за дейността на Консултативния съвет.
  2. Избор на председател на КС, на зам.-председател и на секретар.