fbpx

Документи

 

План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2005-2014 г.

Приложения към План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2005-2014 г.

Приложения от No:1 до No: 23 включени в План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2005-2014 г.

Утвърдено задание за актуализация на ПУ

Графици и срокове за разработване на актуализацията на Плана за управление

Тримесечен доклад 10-31.12.2014 г.

Преработен Встъпителен доклад

Тримесечен доклад 1.01-31.03.2015 г.

Тримесечен доклад 1.04-30.06.2015 г.

Част 1 и част 2 към Тримесечен доклад 1.04-30.06.2015 г.

Окончателни отчети от проучвания и изследвания извършени в процеса на разработване на плана доказващи изпълнението на конкретния етап:

ТОМ I, ТОМ II, ТОМ III, ТОМ IV, ТОМ V

Проект на План за управление

Тримесечен доклад 01.07-30.09.2015 г.

Тримесечен доклад 01.10-28.10.2015 г.

Проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане и на документацията – СВИТЪК „Обществено   обсъждане: Протокол и Справка за неотразените бележки и препоръки” – внесен в МОСВ на 28.10.2015 г.

Окончателен проект на Плана за управление с отразени бележки, внесен в МОСВ на 13.06.2016 г.

информация за изпълнение на договор