fbpx

Новини

Работна среща Встъпителен доклад

10941784_784148011640941_1896763809_n

 

Работна среща за оповестяване на началото на Актуализацията на ПУ

DSC00713

Срещи за изслушване в общините

Работна среща за представяне на “Характеристика на абиотичните фактори”

12-13.05.2015

Работна среща за представяне на Биологична характеристика

colage

Работна среща – Културна и социално-икономическа характеристика

20150618-19

Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от раздел „ПЪРВА ОЦЕНКА“

IMG_2938

Работна среща за обсъждане резултатите от Част 1: Описание и оценка на ПП „Витоша“ и Част 2: Дългосрочни цели и ограничения – Пети модул

IMG_3081

 

Работна среща за обсъждане резултатите от Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите (т. 3.1. – т. 3.2.) – Шести модул

canvas2

 

Работна среща и семинар – Част 3, 4 и 5

IMG_3229

 

Семинар за представяне на проект на АПУ на ПП Витоша

IMG_17082015_121457

 

Обява за обществено обсъждане на Проект на план за управление на ПП “Витоша”

05_Ob_OO_APUPPV_30.09.2015

 

Проведоха се “Дни на отворените врати”

IMG_5927

 

Проведе се Общественото обсъждане за проект за АПУ

IMG_6096

 

Проектът на План за управление беше внесен в МОСВ

Picture1

На 31 март 2016 г. беше внесен за разглеждане в МОСВ преработения проект за актуализация на ПУ.

Vitosha-Logo-3

13.06.2016 г. предаден проект на АПУ на ПП „Витоша“ съгласно проведена работна среща на 26, 27 и 30.05.2016 г.

Vitosha-Logo-3