fbpx

Срещи за изслушване в общините

През месец Април 2015 г. на основание приет от Възложителят План график на работните срещи и семинари от процеса на разработване на План‘02, по инициатива на „Пролес Инженеринг“ ООД се проведоха Работни срещи с представители на Общинска администрация от Район Витоша-СО, гр. Радомир, гр. Перник, Район Панчарево-СО, гр. Самоков, Столична Община-Направление „Архитектура и градоустройство“. На тези срещи бяха обсъдени вижданията за развитието на ПП „Витоша“. Продължава активното сътрудничество между фирмата Изпълнител и заинтересованите страни.
Протоколи от Работните срещи:
06.04.2015 г. – Район Витоша-СО;
07.04.2015 г. – Община Радомир и Община Перник;
08.04.2015 г. – Район Панчарево-СО; Община Самоков; Столична Община