fbpx

Проект за алеята

Целта на настоящия проект е да създаде условия и възможности за участие на хора с увреждания в спортни занимания на територията на Природен парк «Витоша», като по този начин се подобри качеството им на живот, физическата и психическа дееспособност, социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот. В рамките на проекта ще бъде възстановена алеята за спорт и активност за хора в неравностойно положение, разположена в местността Игликини поляни. Алеята се намира на голяма поляна със североизточно изложение, вдясно от пътя преди хижа «Иглика». Към момента там е останала единствено асфалтовата алея, всички други съоръжения са унищожени. Поляната е с малък наклон, подходяща е за развитие на различни видове спорт.

До Игликини поляни се стига по асфалтов път от кв. Бояна в посока Златни мостове, като се отклонява при местност Дендариума. Поради близостта си до Дендрариума (около 1 км) поляната представлява отлична възможност за пренасочване на туристи към по малко натоварен обект. Освен това по този начин ще се обвърже алеята за незрящи в местността «Дендрариума» с алеята за спорт и активност за хора в неравностойно положение на Игликини поляни.

Проектът предвижда монтажът на специализирани уреди върху ударопоглъщаща настилка, оградена с тактилни плочи. Ще бъдат поставени люлки «гнездо», музикална стена, уред за висене, фитнес уред, колело за раздвижване, лост за набиране, въртележка, рампа за наблюдение и информационен пункт. Предвидени са и специални маси с пейки, които са «Витошки тип», но са съобразени с възможността за паркиране на инвалидна количка, за да не се чувстват хората изолирани. Дейностите са в изпълнение на разработената през 2013 г. от ДПП „Витоша“ концепция  – “Витоша – достъпна за всички“ за осигуряване на достъп за хората с увреждания в ПП „Витоша“, включително избор на подходящи съществуващи обекти и места, и разработване на техническа документация за възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути и съоръжения.

Допълнително в рамките на проекта ще се популяризират всички места на територията на Природен парк «Витоша», достъпни за хора с увреждания. През последните няколко години ДПП «Витоша» изгради пет такива площадки за спорт, а именно – в м. Тихия кът, в с. Кладница, до Драгалевски манастир, до хижа «Панчо Томов» и изгледна рампа по пътя за хижа «Алеко». Площадките са посещавани многократно от хора в неравностойно положение, като целта на проекта е това да се случва по-често, площадките да се превърнат в място за седмичен отдих и спорт на хора в неравностойно положение.