fbpx

„Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

„Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”    

Описание:

Проект 0574R2 PERIURBAN на програма INTERREG ІVС се финансира по програма INTERREG IVC. Водещ партньор е администрацията на италианската провинция Тоскана. Участват общо 14 партньорски организации от Испания, Франция, Великобритания, Португалия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Гърция и България.

Общата цел на проекта е да се подобрят регионалните политики в областта на управление на природни територии, разположени в близост до урбанизирани центрове, като се акцентира върху поддържане на биологичното разнообразие в тях.

Продължителността на проекта е три години и включва серия от международни срещи и обучения с участие на всички партньори, анализ на съществуващата ситуация и практики в управлението, обмяна на опит и най-добри практики, работа със заинтересовани страни, комуникационни дейности, изработване на стратегически документи и планове за действие.

Като по-конкретни дейности, до края на 2010 година 13 от партньорите трябва да извършат териториален анализ на своите паркови територии, включващ следните аспекти: политически/регулаторни, околна среда, социални, културни и икономически. Следва обобщение на резултатите и изготвяне на Обща методология за създаване и управление на паркове в периферията на урбанизирани територии. В края на проекта се очаква да бъдат създадени и тествани 4 плана за действие въз основа на методологията.

Бюджетът за участие на ДПП “Витоша” по проекта възлиза на 89 531 евро. Финансирането за изпълнението му се осъществява по следната схема: 85% (73 730 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15 % (15 800  евро) съ-финансиране от бюджета на Дирекцията на Природен парк “Витоша”.

До настоящия момент ДПП “Витоша” е взела участие в шест работни срещи по проекта и е разработила териториален анализ на природния парк. Повече информация за проекта можете да намерите в брошурата, която е достъпна за изтегляне на тази страница на български и английски език. Пълния текст на териториалния анализ е публикуван и може да се изтегли от тази страница, а резюме е достъпно на английски език.

Новини и събития:

На 15 и 16 септември 2011 г. се проведе седмата среща на партньорите по проект  PERIURBAN –  ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

ДПП “Витоша” участва като наблюдател в Генералната асамблия на FEDENATUR и в семинар на тема: „Когато градът се променя… От периурбан природни територии до метрополитни природни паркове”

Трета среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

Дирекцията на Природен парк “Витоша” участва с презентация на тема: „Подобряване на природните условия в крайградските зони” в международен семинар „Насърчаване участието с проекти по програма INTERREG ІVС”