Успешно залесяване, посветено на Деня на Земята

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов заедно с кметовете на Район Витоша и община Лозенец към Столична община, десетки ученици, учители и родители и със съдействието на ДПП Витоша се включиха в инициативата „Подари дръвче, засади гора” като засадиха 300 фиданки в „Училищната гора”, намираща се над Драгалевския манастир. Инициативата беше посветена на Деня на Земята. Въпреки силния дъжд, който заваля малко след официалната церемония по откриване на залесяването, участниците работиха усърдно и се справиха със задачата.

  • Момент от залесяването
  • Момент от залесяването
  • Момент от залесяването
  • Момент от залесяването
  • Към мястото на училищната гора
  • И малки, и големи се включват в залесяването
  • Мястото на залесяването