fbpx

Честваме 87-та годишнина от създаването на Природен парк “Витоша”

На 27.10.1934 година – преди 87 години, с постановление III А-15422/1934 г. на Министерство на земеделието и държавните имоти е обявен Национален парк „Витоша“, прекатегоризиран по-късно в Народен, а през 2000 год. в Природен парк „Витоша“ – първият в България и на Балканите, един от най-старите в Европа.

През всичките тези години са полагани грижи за опазване на богатата и разнообразна флора и фауна на Парка, за създаване на добри условия за спорт и туризъм, за приобщаване на младото поколение към каузата за съхраняване на природното богатство на планината чрез създаването и функционирането на посетителски центрове, музеи, тематични информационни алеи, открити класни стаи, чрез издаването на множество образователни информационни материали и формиране на екологично съзнание у подрастващите.

Дирекция на Природен парк „Витоша“ честити годишнината на всички стопанисвали и управлявали парка през тези години, на учените, на природолюбителите и природозащитниците, на строителите, на доброволците, туристите, хижарите, спасителите, спортистите и всички приятели на Витоша!

Честит рожден ден!