fbpx

ЮЗДП

„Югозападно държавно предприятие”

е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на министъра на земеделието и храните.
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 33 държавни горски стопанства и 5 държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.

Адрес: гр. Благоевград ул. “Зора” No. 18
Тел: 073/884203
Факс: 073/884203
E-mail:   swdp@abv.bg
Интернет адрес: http://www.uzdp.bg/bg/
Работно време: от понеделник до петък – от 8 до 17 часа.