Проведе се общественото обсъждане на проект за актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“

На 30.09.2015 г. според утвърдения план-график за изпълнение на дейностите се проведе общественото обсъждане на проекта за актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“. Събитието протече според предварително обявената програма. По време на дискусията много граждани и организации взеха участие и задаваха своите въпроси към изпълнителя на АПУ – „Пролес инженеринг“ ООД. Бяха приети много писмени становища, предстои всеки от въпросите да получи отговор.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

IMG_6093    IMG_6081    IMG_6068    IMG_6064

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content