Доброволци от ТД “Боерица” помогнаха за изграждането на дървени мостове

2011-11-29 9:23

В периода от 22-ри до 27-ми ноември 2011 г. туристическо дружество „Боерица” участва с доброволци за прочистването на туристическата пътека от м. Офелиите до х. Боерица. Пътеката беше почистена от паднали дървета, а на трудните за преминаване места бяха изградени 2 дървени моста с материал, осигурен от парковата администрация.

Възстановяване на паркова инфраструктура и почистване на туристическа пътека

2011-11-29 9:23

На 5 и 6 ноември 2011 г. (събота и неделя) туристическо дружество “Боерица” организира доброволческа акция по почистването на туристическата пътека, отклоняваща се от централната владайска алея в посока към х. Артистите и х. Малинка. Наред с премахването на падналите по пътеката дървета, беше обновена и парковата инфраструктура. ДПП Витоша осигури дървения материал за изграждането […]

Есенно почистване на района на м. Белята вода

2011-11-14 9:22

На 13.11.2011 г. (неделя) доброволци от М-тел участваха в акция за почистване на района на местност Бeлята вода. От мястото бяха събрани и извозени около 5 м3 отпадъци. Преди акцията туристическият кът за отдих покрай чешмата беше отрупан с опаковки, хартии, бутилки, найлонови пликове и други. Много отпадъци бяха изхвърлени в коритото на чешмата, от […]

Над 100 доброволци от УниКредит Булбанк залесиха 1300 фиданки бяла върба (Salix alba) по поречието на река Струма

2011-11-03 9:22

На 29 октомври 2011 г. (събота) над 100 доброволци от УниКредит Булбанк, организирани от Фондация „Помощ за благотворителността в България” и със съдействието на ДПП Витоша се включиха в доброволческа акция по залесяване с бяла върба (Salix alba) по поречието на река Струма. Фиданките бяха осигурени от ДПП Витоша. По време на пътуването към мястото […]

През октомври 2011 г. доброволци засадиха стотици фиданки зърнастец

2011-11-01 9:21

През втората половина на месец октомври 2011 г. доброволци от Куинтайлс, клон България, 9-та френска гимназия „Алфонс дьо Ламартин” и УниКредит Булбанк се включиха в доброволчески акции за залесяване със зърнастец (Frangula alnus). Акциите са част от консервационната програма на Плана за управление на Природен парк “Витоша”, свързана с възстановяването на крайречни съобщества. Първата група […]