Дирекцията на Природен парк Витоша започва нов проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

2012-01-18 9:25

На 17.01.2012 г. Дирекцията на Природен парк Витоша и МОСВ подписаха договор за изпълнение на проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – Фаза II”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Проектът е на стойност 1 899 975,84 лв. и срок на изпълнение 36 месеца. С […]