fbpx

БОЗАЙНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Определител

328 страници

12.00 лв.

Автор: Васил Попов
Цветни илюстрации: Атила Седефчев, 2003 г.
Черно-бели илюстрации: Васил Попов, 2003 г.
Редактори: Теодора Иванова и Иван Христов

Издание на Дирекция на Природен парк Витоша–ИАГ–МЗХГ, м. ноември 2021 г.

Книгата дава в популярен вид максимално пълна информация върху главните аспекти на морфологията, биологията и екологията на бозайниците в България. Тя може да бъде помагало на природолюбителите за определяне на видовете в полеви и лабораторни условия. Включени са 114 вида, като 105 от тях са разгледани подробно. 108 са представени с оригинални цветни илюстрации, а 73 вида са представени с оригинални черно-бели илюстрации на черепите. Наименованията са на български, латински, английски, френски и руски езици.