fbpx

ДЪРВЕТАТА И ХРАСТИТЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Полеви определител

140 страници

8.00 лв.

Автори: д-р инж. Евгени Цавков и инж. Добромира Димова
Илюстрации: Hempel&Wihelm, 1889 г.
Hegi, 1908 г.
Асен Игнатов, 2000 г.
Научен консултант: доц. д-р Петър Желев Стоянов
Издание на Дирекция на Природен парк Витоша–ИАГ–МЗХГ, м. септември 2021 г.

Изданието включва 110 вида дървета и храсти, като при съставянето на определителя авторите са се ръководили от факта, че той е насочен към широк кръг любители на природата и затова описанията са дадени на достъпен език, като акцентът е насочен към илюстрациите. Наименованията са на български, латински, английски, немски и френски езици.