fbpx

ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Определител

176 страници

12.00 лв.

Автори: Чавдар Гусев, Десислава Димитрова, Соня Цонева, Десислава Гюрова

Книгата има за цел да улесни читателите при разпознаването на лечебните растения в природата, като едновременно с това допринася за рационалното им използване и опазването им. В определителя са включени 77 вида лечебни растения – най-популярните билки в народната медицина. Подредени са по азбучен ред на българските наименования. Посочени са и латинските им имена, както и семествата, към които принадлежат. Информацията за всеки вид включва подробно ботаническо описание, местообитание, използваема част, период и начин на събиране, метод на сушене и действие. Всяко лечебно растение е представено с цветни снимки, отразяващи характерните му особености, с което се улеснява разпознаването му в природата.