fbpx

ПТИЦИТЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША – ИЗЧЕРПАНА

Полеви определител

9.00 лв.

Автори: Петър Шурулинков и Иван Христов
Илюстрации: Стоян Николов
Консултант и редактор: Борис Николов
Издание на Дирекция на Природен парк Витоша–НУГ–МЗГ, ноември 2001 г.

Определителят има за цел да подпомогне природолюбителя при разпознаване на птиците в техните естествени условия на живот. Включва 241 вида птици, от които 236 са установени в Природен парк Витоша. Наименованията на птиците са на български, латински, английски, немски и френски език, което дава възможност да се ползва и от чужденци. Всички птици са представени с оригинални цветни рисунки, отразяващи характерните им особености. В текста към всеки вид е включена информация за размерите, ключови белези за определяне в природата, миграционният статус и разпространението на Витоша.

не е в наличност