fbpx

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Пътеводител

230 страници

9.00 лв.

Автори: инж. Тодор Ковачки и инж. Георги Петрушев
Редакция и фотографии: инж. Юлия Михайлова
Дизайн, предпечатна подготовка и печат: “Геософт” ЕООД
Първо издание, юни 2007 г.

Пътеводителят на Природен парк Витоша дава актуална информация за възможностите за практикуване на пешеходен туризъм в най-стария български парк. Той информира читателя накратко за физико-географската характеристика, геоложкото развитие и релеф на планината, климата, водите, флората и фауната на парка и културно-историческото му наследство. Към изданието е приложена туристическа карта на парка в мащаб 1:40 000 с нанесени всички описани маршрути. Отправни точки на над 50-те туристически маршрута, описани в пътеводителя, са населените места в и около парка. Всеки маршрут съдържа полезна информация за маркировката, продължителността на прехода и денивелацията. Представени са и много неописани до сега маршрути в южната и югоизточната части на парка.