fbpx

СЕЛИЩАТА ОКОЛО ПП ВИТОША – ИЗЧЕРПАНА

Пътеводител

95 страници

Автор: Георги Петрушев

Дирекцията на Природен парк “Витоша” с настоящото четиво се стреми да допринесе за по-нататъшната популяризация на населените места в подножието на Витоша като изходни пунктове за практикуване на туристически излети и неколкодневни походи в планината. Прави се малък, скромен принос в опознаването на природни, културни и исторически забележителности в тези населени места и близките им околности с цел привличане на повече туристи и посетители в тях от една страна, и от друга – разсейване на туристическия поток от най-често практикуваните маршрути. Целта е да се опознае по-добре планината като цяло и някои все още съществуващи “диви места”, което може да има значителен природозащитен ефект.

Посочени са възможните туристически маршрути от тези населени места до различни обекти в планината като: хижи, заслони, места за хранене, възможности за кратък или продължителен подслон, детски кътове, природонаучни музеи и т.н.

Указани са възможностите за придвижване с обществен транспорт до тези населени места.