fbpx

СЛЕДИТЕ НА БОЗАЙНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Полеви определител

32 страници

2 лв.

Автори: Костадин Вълчев, Владимир Милушев

Илюстрации: Атила Седефчев, Васил Попов

Издание на Дирекцията на Природен парк Витоша – Държавна агенция по горите – Министерски съвет- 2007 г.

Определителят е предназначен за професионалисти и любители. Съдържа илюстрации и описание с размери на следите и екскрементите на общо 29 вида бозайници, срещащи се в България. Освен за обикновени и често срещащи се видове в горите като Сърна, Благороден елен, Дива свиня и др., ще можете да прочете и за много редки видове като Рис и Дива котка. Тъй като определителят е полеви, форматът му е джобен, а на задната корица има линейка, с която можете да измерите следите на място и да сте сигурни при определянето.