fbpx

ТОПОНИМИЯТА НА ВИТОША

Научно-популярно изследване на витошките местни имена

120 страници

1.80 лв.

Автор: Леонид Йорданов
Издание на Дирекция на Природен парк Витоша–НУГ–МЗГ, 1999 г.

Изданието е първото от този род за топонимите на Витоша. Те, като думи или съчетания от думи, са подчинени на езиковите закони. Раждат се на определено място, в определено време и в определена социална среда, предават се от поколение на поколение и се изменят под въздействие на различни фактори.Книгата е полезна за всички, които обичат и посещават планината.