fbpx

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Карти

1.00 лв

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
на български език
М 1:40 000
Издание на Дирекция на Природен парк Витоша–НУГ–МЗГ, 2003 г.

Картата е издадена благодарение усилията на цялата паркова администрация и преди всичко на едногодишната упорита работа на ландш.арх. Калина Тодорова, инж. Антония Спаийска, инж. Розалия Стамова, инж. Юлия Михайлова, Васил Киров и инж. Иван Стоянов.