НОВИНИ

Проведена работна среща между ДПП Витоша и заинтересовани страни

На 20.12.2012 г. в горски дом „Ветровала” в едноименната местност на Витоша се събраха експертите на ДПП Витоша, кметовете на населените места около ПП Витоша, управителите на витошките хижи, представители … Continue reading Проведена работна среща между ДПП Витоша и заинтересовани страни

Дирекцията на Природен парк „Витоша” представи третия си проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

На 17 декември в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България Дирекцията на природен парк „Витоша” проведе пресконференция, на която беше представен проектът „Дейности по устойчиво управление на … Continue reading Дирекцията на Природен парк „Витоша” представи третия си проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва в изложението за международния ден на доброволчеството

На 5.12.2012 г. в Дома на киното в София се проведе изложение, посветено на международния ден на доброволчеството. Организатор беше CVS България – екологична неправителствена организация, която на този ден … Continue reading Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва в изложението за международния ден на доброволчеството

Доброволци засадиха 150 фиданки от тис над село Чуйпетлово

За четвърта поредна година служители на фирма Куинтайлс, клон България положиха доброволен труд на територията на Природен парк „Витоша“, като този път засадиха 150 броя фиданки от тис (Taxus baccata) … Continue reading Доброволци засадиха 150 фиданки от тис над село Чуйпетлово

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Дейности по устойчиво управление на ПП Витоша” УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 69а, ал. 3 … Continue reading Съобщение

В продължение на три години четиринадесет европейски организации работиха за интегрирането на природните територии в градовете

Във времена на предизвикателства, на екологични и икономически кризи в цяла Европа, представители на 14 европейски организации предприеха действия за интегриране на природни и земеделски територии в градовете, за да … Continue reading В продължение на три години четиринадесет европейски организации работиха за интегрирането на природните територии в градовете

Подпомагане на клековите съобщества на територията на Природен парк „Витоша“

На 03.11.2012 г. (събота) с помощта на доброволческа група „Зеленият отбор на България” бяха засадени над 1000 фиданки от клек (Pinus mugo). Залесяването се извърши в района на туристически център … Continue reading Подпомагане на клековите съобщества на територията на Природен парк „Витоша“

Skip to content